Avís legal

El web “Interès Mutu” és propietat de la Mutua General de Cataluña, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, Mútua General de Catalunya) i té com objectiu posar a l’abast dels usuaris informació sobre les activitats que aquesta realitza, promocionar l’oferta de serveis que ofereix, així com fer difusió de temes de salut i prevenció d’interès per a la població en general.

Els continguts d’aquest web són propietat exclusiva de la Mútua General de Catalunya, i no poden ser copiats o distribuïts, ni total ni parcialment, sense el seu consentiment.

La Mútua General de Catalunya es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació que conté el web, així com en la configuració o presentació d’aquest.

Les eventuals referències que es facin en aquesta web a qualsevol producte, servei, o a qualsevol tipus d’informació, utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc. que siguin titularitat de tercers, no constitueix cap mena de recolzament o recomanació per part de la Mútua General de Catalunya.

En accedir a aquest web s’accepta que la Mútua General de Catalunya no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’esmenat accés o ús de la informació del web, o per accés a altres matèries d’Internet a través de les connexions amb aquest website.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40161, foli 128, full B-34759, inscripció 57, i en el Registre d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores de la Direcció General d’Assegurances del Ministeri d’Economia i Hisenda amb el número de Clau M0379. Entitat transformada en mútua d’assegurances per Resolució del Director General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya, de 7 de gener de 2009, i autoritzada per exercir la seva activitat en tot l’àmbit econòmic europeu per Ordre de la Ministre d’Economia i Hisenda, de data 8 de gener de 2009.

Ús de cookies en aquest web

Una cookie (galeta) és un petit conjunt de dades amb informació enviada pel lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

En aquest web s’utilizen les següents cookies que es detallen a continuació:

  • cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari: si es desactiven aquestes cookies, no podrà rebre correctament els nostres continguts i serveis; i
  • cookies analítiques, les quals ajuden a proporcionar dades estadístiques d’us del web per a millorar el contingut i servei que oferim.

Desactivació de cookies

L’usuari podrà -en qualsevol moment- escollir quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador: