Avís legal

Informació general

Mútua General de Catalunya, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa (en endavant, MGC) és una entitat asseguradora degudament inscrita amb el nº M0379 en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40.161, Foli 128, Full B-34.759, amb domicili a Barcelona, carrer Tuset, nº 5-11, i NIF nº V-08846644 (dades de contacte: 93 414 36 00 – bustia@mgc.es).

Condicions d’ús

Mitjançant aquest lloc web, MGC posa a l’abast dels usuaris tota la informació sobre les activitats que realitza i sobre l’àmplia oferta de productes i serveis que ofereix. A aquests efectes, MGC es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que estimi oportunes en la informació que conté, així com en la configuració o presentació del mateix.

El disseny del web i els seus codis font, així com els logotips, marques i qualsevol signe distintiu que hi aparegui, pertanyen a MGC i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, els continguts del web són propietat exclusiva de MGC i no poden ser reproduïts o distribuïts, ni totalment ni parcialment, sense el seu consentiment, comprometent-se l’usuari a fer un ús correcte dels mateixos, d’acord amb la normativa vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Al mateix temps, l’usuari es compromet a no utilitzar el web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar actes amb l’objectiu d’impedir, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.

Els enllaços mitjançant links que apareguin al web, ofereixen a l’usuari la possibilitat de conèixer altres fonts d’informació alienes a MGC, sobre les quals aquesta no ostenta cap tipus de responsabilitat.

Igualment, l’usuari accepta que MGC no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’accés al web o de l’ús de la informació que conté, inclosos els accessos a altres matèries mitjançant les connexions amb aquest website.

MGC declina qualsevol possible responsabilitat derivada d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivades per causes alienes a MGC.