Sobre el bloc

La revista Interès Mutu neix el 2001 com a eina informativa per als mutualistes. La seva funció és mantenir informats els socis sobre temes del seu interès i a la vegada, enfortir el vincle amb ells, fer-los sentir part del projecte associatiu i solidari al que s’han vinculat. D’aquí el nom escollit “Interès Mutu”.

Evolució de les portades de l'Interès Mutu en el temps

El 2006, el butlletí cobra nova forma i es modernitza. S’amplien les planes i els continguts, i es fa un nou disseny, sense perdre el seu caràcter informatiu, però donant una imatge d’acord a una Mútua que evoluciona, que s’adapta als canvis i mira d’escoltar i satisfer les necessitats d’informació dels mutualistes. Avui, l’Interès Mutu té 20 planes i s’envia a una base d’aproximadament 30.000 famílies.

Aquest bloc neix amb la intenció de substituir gradualment la revista en paper, tot i que ambdós formats conviuran, si bé, es faran menys edicions de la revista en paper i haura més continguts i amb més freqüència al bloc.

L’objectiu és continuar informant els mutualistes per aquest canal i, al mateix temps, ja que és un canal obert a tothom, compartir la informació i el nostre coneixement i guanyar nous lectors; que ens coneguin, que coneguin la Mútua: la nostra filosofia, el nostre esperit, el nostre afany divulgatiu i de prevenció i promoció de la salut, la qualitat de les nostres assegurances, els programes de medicina preventiva, els serveis…

El que volem és oferir continguts de qualitat: articles de salut i medicina elaborats i/o supervisats per metges i articles d’actualitat, d’opinió i d’anàlisi que aportin informació interessant i de valor als lectors, amb un tractament de la informació amé, original i amb rigor. A més, les noves tecnologies i els nous dispositius, que han esdevingut canals de comunicació de gran èxit, ens donen l’oportunitat d’establir un diàleg que no desaprofitarem.

Els convidem a gaudir de l’Interès Mutu virtual, la revista on line de la Mútua General de Catalunya, i desitgem que els agradi, que estigui a l’alçada de les seves expectatives.